Terug naar vorige pagina

Onze sponsors

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

Dankjewel aan onze sponsors.

Dankzij de steun van hier vermelde sponsors kan onze biljartvereniging extra investeren in zaken die anders heel moeilijk te realiseren zijn. Zeker ons jubileumjaar brengt extra kosten met zich mee. Er komt een jubileumboek, een landelijk symposium over de toekomst van de biljartsport en een jubileumtoernooi.. Kosten die we niet kunnen betalen uit het jaarlijkse bedrag van het lidmaatschap van onze leden.

Ook zijn er fikse kosten gemoeid met de uitvoering van het meerjaren onderhoudsplan van ons clubhuis en het omliggende terrein, het versterken van de kwaliteit van het biljartspel op alle niveaus, de promotie van de biljartsport, het verbeteren en behouden van de kwaliteit van de biljarttafels. En niet te vergeten het eredivisieteam dat op het hoogste niveau prestaties levert. 

Daarom is financiële steun vanuit bedrijven van belang. Onze sponsorcommissie onderhoudt de contacten met de hieronder vermelde bedrijven. Door op de logo’s van deze bedrijven te klikken, is direct een link naar de gewenste onderneming gemaakt. 

Bruid met ballen
Wij vergelijken onze biljartvereniging met een bruid, die ter voorbereiding van de nieuwe fase in haar leven op zoek is naar vrienden, vaders, suikerooms, sponsors, hoofdsponsoren en een topsponsor. Hiervoor is een ‘wensenlijst’ opgesteld in de vorm van een bruidsboekje. Belangstellende bedrijven kunnen in dit boekje zoeken naar een passende rol, steeds voor drie jaren.

Topsponsor
’t Ivoor is nog op zoek naar een bedrijf die deze rol voor de komende jaren graag vervult.

Hoofdsponsoren
De hieronder vermelde bedrijven zijn hoofdsponsor èn topleverancier bij onze biljartvereniging op het gebied van biljartmiddelen en communicatie.

Sponsor
Van Dongen ondersteunt al jarenlang met raad en daad onze biljartvereniging en daarom vermelden wij dit bedrijf met recht hier als sponsor. 

Ivoor-WebImage 2033


Suikerooms
Deze bedrijven zijn Suikeroom van de Bruid:

Vaders
De Bruid kent de volgende ‘Vaders’:

Vrienden
De volgende bedrijven zijn Vrienden van de Bruid en vermelden wij op een speciaal Bruidsbord in ons biljarthuis:Sponsorboekje
Hier kun je het  sponsorboekje downloaden . Wie belangstelling heeft zelf sponsor te willen zijn, kan zich melden bij de leider van de Commissie Sponsoring, Theodoor van Leeuwen (tvleeuwen@xs4all.nl).
Er zijn tal van mogelijkheden, die we graag met je bespreken.

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb