Terug naar vorige pagina

Privacybeleid

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Biljartvereniging ‘t Ivoor (hierna ’t Ivoor) verwerkt van haar leden, sponsors, deelnemers of andere geïnteresseerden. Indien je lid wordt van ‘t Ivoor (een donatie doet) of om een andere reden persoonsgegevens aan ‘t Ivoor verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
==> Wij adviseren je om ons Privacybeleid goed door te lezen.

 1. Verantwoordelijke: Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Biljartvereniging ’t Ivoor, Voetboog 14 a, 5283 WL, Boxtel, KVK 17140126. De verantwoordelijke functionaris is de secretaris. 
 2. Welke gegevens verwerkt ‘t Ivoor en voor welk doel:
  2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: privacy
  a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats.
  b) adresgegevens, eventueel postadres, evt. bondsnummer.
  c) telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer.
  d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals b.v. social media accounts.
  2.2 ‘t Ivoor verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  
  a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, evt. voor opgave lid competitieteam, aan- en afmelden t.b.v. certificeringen van instanties, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie.  
  b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van ’t Ivoor.  
  c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b.v. van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten af te wikkelen.
  2.3 Je naam en telefoonnummer worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met ‘t Ivoor en je te informeren over de ontwikkelingen van ’t Ivoor. E-mail berichtgeving (opt-out): ‘t Ivoor gebruikt ook je naam en e-mailadres voor de e-mail nieuwsbrief met informatie over wedstrijden, activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van ‘t Ivoor. Afmelding voor deze mailing is te allen tijde mogelijk bij de secretaris. 
 3. Bewaartermijnen: ‘t Ivoor verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
 4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers:
  4.1
  Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft ‘t Ivoor passende technische en organisatorische maatregelen getroffen, zoals beperkte toegang tot persoonsgegevens op de website; alleen voor leden met een inlogcode.
  4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt ‘t Ivoor ook gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst. 
 5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten:
  5.1
  Via de secretaris van ‘t Ivoor kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. ‘t Ivoor zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
  5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de secretaris.
  5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop ‘t Ivoor je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de secretaris.
  5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze secretaris. 
 6. Wijzigingen: Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig ons privacybeleid te checken.
 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb