Terug naar vorige pagina

Corona Nieuws

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

Let goed op elkaar en houd contact in deze corona-tijden!    
Zie het initiatief KNBB en de NJBB (Jeu de Boulesbond): 'Sporters voor elkaar' en ook de  Opkikker van de commissie leden. 

Het Coronavirus heeft ook impact op het biljarten en heeft ook consequenties voor onze vereniging.
We volgen de ontwikkelingen op de voet. Hieronder de opeenvolgende berichten.

11 maart 2020 

Corona bericht aan de leden (mailbericht bestuur)

Ivoor-WebImage 1994

Beste leden,

In overleg met de leden van het bestuur, gehoord de voorzitter van de Commissie Leden (Wim Bekkers), adviseren wij onze leden het volgende in verband met het Corona-virus.
De burgemeesters van Brabantse gemeenten, het RIVM en ook onze Regering waarschuwen ons voor de mogelijke gevolgen van het Corona-virus. Kort geleden heeft ook het NOC/NSF (de koepel van alle sportorganisaties) de sportclubs advies gestuurd.

 Vervolg van dit bericht... 

Ons ledenbestand bestaat uit een fors aantal ouderen, de zogenaamde ‘risicogroep’. Wij doen er daarom verstandig aan, gelet op die risico’s, dat we anderen niet besmetten. Dus :
- leden die verkouden zijn, hoesten en niezen, doen er goed aan thuis te blijven
- leden die koorts hebben dienen zeker thuis te blijven

Het bestuur was vanmorgen van plan niet in te grijpen en de geplande wedstrijden door te laten gaan.
MAAR: bij nader inzien besluiten we nu, 11 maart om 14.00 uur dat:
- alle wedstrijden worden gestaakt tot nader order
- de vaste clubavond op donderdag geen doorgang kan vinden
- individuele, zich gezond voelende leden mogen gaan trainen en een partijtje spelen


We adviseren onze leden (en onszelf!) vaker de handen te wassen, voorzichtig te zijn met niezen (graag in de elleboog) en GEEN HANDEN TE SCHUDDEN!
Bestuur Biljartvereniging ’t Ivoor.

11 maart 2020

Update maatregelen ivm Corona-virus  (mail vanuit KNBB)

Ivoor-WebImage 1995

 Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:

Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal en regionaal) worden voor de periode van 7 dagen (tot en met woensdag 18 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd. Om hiermee gevolg te geven aan de oproep van NOC*NSF en de veiligheidsregio’s.
Op 16 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.”
Kijkt u s.v.p. regelmatig op www.knbb.nl voor de actuele status.

Met sportieve groeten,
Karel Swarts
Voorzitter/secretaris KNBB district ’s-Hertogenbosch e.o.

13 maart 2020

Stilleggen biljartcompetitie (mail)

Ivoor-WebImage 1996

Geldt voor gehele land, en t/m 31 maart 2020

N.a.v. het advies en de oproep van de autoriteiten, het RIVM en NOC*NSF op 12 maart is het eerder genomen besluit van het bondsbestuur verlengd tot en met 31 maart. Dit betekent dat alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) tot en met 31 maart zijn stilgelegd!
---

 Vervolg van dit bericht... 

Publicatie van 11 maart 2020:
Op woensdag 11 maart 2020 werd door NOC*NSF voor de provincie Noord-Brabant een verscherpt advies gegeven.
Kern van de boodschap van het RIVM voor Noord-Brabant:
Vanwege de door de autoriteiten voor Noord-Brabant aangegeven mogelijk ontwrichtende ernst van de situatie adviseert NOC*NSF haar leden om gevolg te geven aan de oproep van de veiligheidsregio’s om in Noord - Brabant alle evenementen - waaronder sportwedstrijden – tot en met komend weekend af te gelasten. Dit advies geldt voor alle sportclubs in Noord-Brabant en zowel voor thuis- als uitwedstrijden.
Daarmee wordt de inwoners van Noord-Brabant de gelegenheid gegeven om mee te werken aan het beperken van de onderlinge sociale contacten. De oproep tot deze forse beperking van de sociale contacten geldt alleen voor Noord-Brabant en vooralsnog tot en met maandag 16 maart 2020.

Zoals eerder gemeld in deze (adviezen per provincie) en deze publicatie (algemene corona-adviezen in relatie tot biljarten), volgt KNBB in principe de adviezen van RIVM & NOC*NSF op.

Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:
Alle wedstrijden, competities en toernooien onder auspiciën van de KNBB (nationaal, regionaal en districten) worden tot en met 31 maart, dus incl. de NK Biljartvijfkamp) stilgelegd.
Uiterlijk op 30 maart beoordeelt het bondsbestuur de situatie op dat moment waarop het vervolg bepaald en gecommuniceerd wordt.
De KNBB adviseert haar leden de website www.knbb.nl nauwlettend in de gaten te houden.

15 maart 2020

Biljartzaal per direct dicht (extra nieuwsbrief bestuur)

Ivoor-WebImage 1997

Vanmiddag (zondag 15 maart) heeft het bestuur - na de persconferentie van de regering - besloten per direct (18.00 uur) ons biljartcentrum te sluiten voor álle activiteiten. Dit ook op basis van het besluit vanochtend van de landelijke koepel van sportbonden NOC-NSF.
Dit besluit wordt via deze nieuwsbrief bekend gemaakt. Daarnaast zal op de toegangsdeur van ons clubgebouw dit bericht worden gehangen:
GESLOTEN TOT NADER ORDER IVM CORONAVIRUS. 

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb