Terug naar vorige pagina

Informatie van/over de diverse commissies

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

Ivoor-WebImage  2547

Klik of tap hieronder op de knop van de commissie waar u de (laatste) informatie van wilt zien.

(Deze informatie wordt steeds geactualiseerd nadat er over/van  commissies nwe informatie beschikbaar is)  Leden van de commissie leden:

-- Wim Bekkers (leiding)              
 -- René de Windt (2e leider)        
-- Tim van de Akker                        

 Opkikker van de commissie leden. 
Een tweede opkikker van de cie.leden kunt u lezen in Nieuwsbrief nr 9 van het bestuur

04-07-2020: Het beleidsplan van de Cie. Leden is definitief.


  Leden van de commissie communicatie:

-- Arno Raaijmaakers (leiding)
 -- Ton Rooms                                
 -- Ad van Os                                  
 -- Theodoor van Leeuwen       

04-07-2020: Het beleidsplan van de Cie. Communicatie is definitief.


Leden van de commissie financiën:

-- Theo van Dongen (leiding)   
     -- Cees Bouter (2e leider)             


Leden van de commissie driebanden:

-- Louis van der Meijden      
-- 
Nieuwe leden voor deze cie worden gezocht


Commissie HHD (horeca en huishoudelijke dienst:) 

Leden Taakgebied
Richard van Pierlo (leiding) Taakgebied: Inkoopbeleid; Financiën; Back-up Bemensing
Louis Josiassen (2e leider) Taakgebied: Bemensing
Jan Klokgieters Taakgebied: Inkoop en vaste vrijwilliger bar
Arno Daniëls Taakgebied: Huishoudelijke Dienst

04-07-2020: Het beleidsplan van de Cie. Horeca HD is definitief.


Leden van de commissie wedstrijden & regie:

 -- Marcel Koolen (leiding)   
          -- Math Hendriks (2e leider)       
-- Ton Rovers                          
-- Peter van Lierop              

10-09-2020:  Notitie wedstrijdleiding  van cie. Wedstrijden toegevoegd.


Leden van de commissie facilitair:

-- Theo van Dongen (leiding)
-- Fouad Hasbani (2e leider) 
 -- Johan Bakker                         
-- Marco van Gorp                   
-- 

ivoorOpknapbeurt eigen biljarthuis
(zie ook bericht op facebook)

Om van de Corona-nood een deugd te maken, is in maart 2020 gestart met een fikse opknapbeurt van onze eigen biljartzaal.
De cv-installatie is verwijderd, de gaten zijn gedicht. Nu is men bezig met het schilderwerk. 


Leden van de commissie ICT:

-- Math Hendriks (leiding) 
-- Fouad Hasbani                  


Leden van de commissie sponsoring:

-- Theodoor van Leeuwen (leiding)   
-- Cees Bouter (2e leider)                     
-- Theo van Dongen                               
-- Patrick Bunskoek (extern advies) 


16-07-2020: De sponsorbrochure is klaar en kunt u hier inzien en evt. downloaden.


Leden van de Jubileum-commissie:

--  Het huidige bestuur    

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb