Terug naar vorige pagina

Lidmaatschap 't Ivoor

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

  • Als je lid wil worden, dien je je te wenden tot de voorzitter van de Commissie Leden van ’t Ivoor (Wim Bekkers: cieleden@biljartivoor.nl of telefoon 0411-601777). 
  • Hij verstrekt je dan op verzoek een inschrijfformulier waarbij hij meteen in het kort de verdere procedure uiteenzet, zoals eventuele interesse in deelname aan biljartcompetitie, overhandiging huisregels en toegangssleutel.

  • Elk nieuw ingeschreven lid is eerst een half jaar aspirant-lid, waarvoor ook de bijbehorende kosten moeten worden betaald. Aan het eind van die periode verkrijgt het nieuwe lid zijn/haar definitieve lidmaatschap tenzij er naar het oordeel van het bestuur gegronde redenen zijn het gewenste lidmaatschap af te wijzen.
  • Elk door het bestuur toegelaten lid betaalt een jaarbedrag (op dit moment: € 125,-) als blijk van lidmaatschap. Elk lid krijgt een toegangssleutel en van hem/haar wordt verwacht dat hij/zij het biljartcentrum netjes zal gebruiken.

  • Het biljartcentrum is voor alle leden dagelijks toegankelijk, dus je mag zo vaak komen als je zin hebt. Wel kan het zijn dat soms als gevolg van wedstrijden of andere activiteiten niet alle biljarts vrij beschikbaar zijn.
  • Elk lid mag maximaal 5 keer per jaar een gast uitnodigen in het biljartcentrum. Ook bestaat er de mogelijkheid om interne biljartlessen te volgen.
  • Er bestaat voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen/brommers.

  • Voor meer informatie op dit gebied wordt verwezen naar de inhoud van de huisregels, zoals onlangs door de ledenvergadering goedgekeurd. De huisregels zijn te vinden op deze site.
 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb