Terug naar vorige pagina

Kledingvoorschriften KNBB

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

Art. 5.10. Kledingregels geldend voor spelers

Spelers, die aan een door of namens de KVC georganiseerde officiële wedstrijd deelnemen, individueel of in teamverband, dienen te dragen:

  1. Een effen pantalon. In plaats van een pantalon is het dames toegestaan een effen, tot op de knie reikende of langere, rok te dragen; Aan junioren kan dispensatie worden verleend voor het dragen van een andere pantalon. Deze dispensatie moet zijn verleend door het bestuur van het district waaronder die junior ressorteert.
  2. Een poloshirt met korte of lange mouw.
    OF
    Een overhemd met korte of lange mouw. Mouwen mogen opgerold zijn.

    Het is toegestaan over het overhemd een (smoking)vest, een trui of een slip-over te dragen. Een vlinderstrik of stropdas is toegestaan maar niet verplicht. Indien geen strik of stropdas wordt gedragen, is het toegestaan uitsluitend het bovenste knoopje van het overhemd of van het poloshirt los te laten. Eventuele bretels dienen niet zichtbaar te worden gedragen.
  3. Schoenen, niet zijnde sandalen, slippers of klompen, dienen effen te zijn.

Embleem

Het is verplicht een clubembleem zichtbaar bij voorkeur op linkerborsthoogte te dragen;
hetzij op het poloshirt; − hetzij op het overhemd, indien uitsluitend in een overhemd wordt gespeeld; − hetzij op het kledingstuk, dat over het overhemd wordt gedragen.
De oppervlakte van het clubembleem mag niet groter zijn dan 100 cm².

Leden van dezelfde vereniging, die aan dezelfde individuele wedstrijd(en) deelnemen zijn niet verplicht in die wedstrijd(en) in hetzelfde tenue te spelen. Een vereniging is bevoegd deze verplichting (hetzelfde tenue) desgewenst aan haar leden op te leggen.

Reclame

Van de te dragen reclameaanduidingen mogen geen nadelige invloeden dan wel onaanvaardbare omstandigheden voor de KNBB of voor zijn districten het gevolg zijn; dit ter beoordeling van het desbetreffende bestuur. Reclameaanduidingen mogen geen verwarring wekken met namen van reeds bestaande verenigingen binnen eenzelfde district.

Reclameaanduidingen mogen uitsluitend zijn aangebracht op:

borsthoogte, deze oppervlakte mag 100 cm² niet overschrijden
− een of beide mouwen; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 100 cm²
− een of beide manchetten; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm²
− een of beide boordpunten; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm²
− de kraag; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 25 cm²
− de rug; deze oppervlakte mag niet groter zijn dan 300 cm².


De totale oppervlakte van alle reclame op de kleding van een speler mag tezamen 600 cm² niet overschrijden. Om bij geschillen een hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuursleden te voorkomen raadt de KNBB verenigingen aan, vooral bij het door leden dragen van reclame, zich te laten inschrijven in het verenigingsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.

Het KVC-bestuur kan in bijzondere gevallen en onder specifieke voorwaarden ontheffing verlenen van de kledingeisen, zoals bepaald in dit artikel.

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb