Terug naar vorige pagina

Kerngegevens (25 januari 2021)

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

 • ’t Ivoor is een biljartvereniging van leden uit Boxtel (55%) en wijde omgeving (45%)
 • Doel is het beoefenen en bevorderen van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen
  (libre, kader, bandstoten, driebanden)
 • De biljartsport is voor jongeren, ouderen, mannen èn vrouwen
 • ’t Ivoor organiseert diverse wedstrijden, toernooien
 • Zo'n 25 teams zijn actief in competitieverband (lokaal, regionaal, landelijk)
 • Onze club is een van de grootste biljartverenigingen in Nederland
 • ’t Ivoor is lid van de landelijke bond KNBB (Sectie Carambole en sectie Driebanden)
 • De vereniging beschikt over een eigen accommodatie, waarin nu (medio 2021) maar liefst elf biljarttafels staan (9 klein, 2 driebanden groot)
 • Het biljarthuis is dagelijks beschikbaar voor alle leden van 7.00 tot 24.00 uur
 • In 2020 is ons gouden jubileum (50 jarig bestaan). Dit gouden jubileum vieren we zodra dat kan. Extra activiteiten staan op de agenda: receptie, feestdag, symposium, jubileumboek en extra toernooien voor alle doelgroepen
 • Er is sprake van een sterke groei van 45 leden (2015) naar 120 leden (begin 2020) en we houden rekening met een toename de komende jaren.
 • Oorzaken van de ledengroei: eigen accommodatie / altijd kunnen biljarten.
 • Het ledenbestand bestaat voornamelijk uit ouderen
  (gemiddelde leeftijd eind 2020 = 70 jaar)
 • Het eigen biljarthuis is ook ‘huiskamer’ (ontmoetingsruimte)
 • Er zijn (januari 2021) 6 leden onder de 50 jaar, 2 leden zijn vrouw
 • Alle leden leveren - zo mogelijk - op enigerlei wijze een bijdrage aan het goed functioneren van de club
 • De organisatie kent een bestuur (5 leden). 10 commissies met elk 3-5 leden en enkele werkgroepen.
 • 2020 was het ‘overgangsjaar’: van een relatief kleine club naar een volwassen vereniging die zich landelijk manifesteert en positioneert als voorbeeld van een eigentijdse sportvereniging

De gemiddelde leeftijd wijzigt de laatste jaren nauwelijks en ligt tussen de 67 en 69 jaar. De meeste leden treden toe tot de club op een leeftijd tussen de 60 en 69, maar 18 van de huidige leden waren onder de 50 toen ze lid werden.
Eind 2019 waren 9 van de 104 leden onder de 50 jaar.
Per 1 januari 2019 was de gemiddelde leeftijd van de leden 67 jaar, mede dankzij de toetreding van Joeri Wilkowski (Joeri was 9 jaar toen hij lid werd.)
Van de 104 leden eind 2019 was de grootste groep (53 leden) onder de 70 jaar.
De andere 51 leden waren boven de 70 en ouder.

Het is te verwachten dat het gros van de leden (56 %) in Boxtel woont. De rest (44%) komt echter uit de (wijde) omtrek.
Schijndel en St. Michielsgestel (met 8 leden) en Vught (5 leden) zijn de uitschieters, maar er woont ook een lid in België. 

Vanaf 2014 is het clublokaal gevestigd aan de Voetboog. Het is een heel fijne locatie en het ledental groeit vanaf die tijd met grote sprongen (van 55 eind 2014 naar 104 per eind 2019).
De ledenaanwas was in 2018 met 21 (28 nwe leden en 7 gestopt of overleden) het grootste.

Naar aanleiding van diverse 'ruis' binnen de vereniging is er in 2019 een groot onderzoek onder de leden gehouden. Dat onderzoek heeft geleid tot diverse wijzigingen binnen de vereniging. De volgende kenmerken zijn van belang:

* We willen een vereniging voor alle leden zijn waar iedereen gehoord wordt. 
* Het bestuur bestuurt en wordt ondersteund door diverse commissies.
* De commissies regelen min of meer zelfstandig de zaken waarvoor ze verantwoording dragen, natuurlijk met kennisname en fiat door het bestuur.
* Transparatie en duidelijke communicatielijnen staan hoog in het vaandel bij iedereen.

Ivoor-WebImage 1955
 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb