Terug naar vorige pagina

Kerngegevens (26 februari 2020)

 • ’t Ivoor is een biljartvereniging van leden uit Boxtel (55%) en wijde omgeving (45%)
 • Doel is het beoefenen en bevorderen van de biljartsport in al zijn verschijningsvormen
  (libre, kader, bandstoten, driebanden)
 • De biljartsport is voor jongeren, ouderen, mannen en vrouwen
 • ’t Ivoor organiseert wedstrijden, toernooien
 • Onze club is een van de grootste biljartverenigingen in Nederland
 • ’t Ivoor is lid van de landelijke bond KNBB
 • ‘t Ivoor heeft leden met nationale, Europese en wereldtitels in de hoogste klasse (Christiani, Klompenhouwer, Pattiheru en Wilkowski)
 • De vereniging beschikt over een eigen accommodatie, waarin negen biljarttafels staan
  (7 klein, 2 driebanden groot)
 • Het biljartcentrum is elke dag vanaf 7 uur tot 24 uur beschikbaar voor alle leden
 • In 2020 is ons gouden jubileum (50 jaar bestaan)
  Extra activiteiten staan op de agenda: receptie, feestdag, symposium, boek en extra toernooien voor alle doelgroepen
 • Er is sprake van een sterke groei van 45 leden (2015) naar 120 leden (begin 2020) en we houden rekening met 150-160 leden in 2022
 • Oorzaken van de ledengroei: eigen accommodatie / altijd kunnen biljarten / sinds 2018 is er een eigen eredivisieteam driebanden
 • Het ledenbestand bestaat voornamelijk uit ouderen
  (gemiddelde leeftijd heden 2020 = 69 jaar)
 • Daarmee dient het eigen biljartcentrum ook als een ‘huiskamer’ (ontmoetingsruimte)
 • Er zijn 8 leden onder de 50 jaar, een lid is 10 jaar, 5 leden zijn vrouw
 • Alle leden leveren op enigerlei wijze een bijdrage aan het goed functioneren van de club
 • 2020 is het ‘overgangsjaar’: van een relatief kleine club naar een volwassen vereniging die zich landelijk manifesteert en positioneert als voorbeeld van een eigentijdse sportvereniging

De gemiddelde leeftijd wijzigt de laatste jaren nauwelijks en ligt tussen de 67 en 69 jaar. De meeste leden treden toe tot de club op een leeftijd tussen de 60 en 69, maar 18 van de huidige leden waren onder de 50 toen ze lid werden.
Eind 2019 waren 9 van de 104 leden onder de 50 jaar.
Per 1 januari 2019 was de gemiddelde leeftijd van de leden 67 jaar, mede dankzij de toetreding van Joeri Wilkowski (Joeri was 9 jaar toen hij lid werd.)
Van de 104 leden eind 2019 was de grootste groep (53 leden) onder de 70 jaar.
De andere 51 leden waren boven de 70 en ouder.

Het is te verwachten dat het gros van de leden (56 %) in Boxtel woont. De rest (44%) komt echter uit de (wijde) omtrek.
Schijndel en St. Michielsgestel (met 8 leden) en Vught (5 leden) zijn de uitschieters, maar er woont ook een lid in België. 

Vanaf 2014 is het clublokaal gevestigd aan de Voetboog. Het is een heel fijne locatie en het ledental groeit vanaf die tijd met grote sprongen (van 55 eind 2014 naar 104 per eind 2019).
De ledenaanwas was in 2018 met 21 (28 nwe leden en 7 gestopt of overleden) het grootste.

Naar aanleiding van diverse 'ruis' binnen de vereniging is er in 2019 een groot onderzoek onder de leden gehouden. Dat onderzoek heeft geleid tot diverse wijzigingen binnen de vereniging. De volgende kenmerken zijn van belang:

* We willen een vereniging voor alle leden zijn waar iedereen gehoord wordt. 
* Het bestuur bestuurt en wordt ondersteund door diverse commissies.
* De commissies regelen min of meer zelfstandig de zaken waarvoor ze verantwoording dragen, natuurlijk met kennisname en fiat door het bestuur.
* Transparatie en duidelijke communicatielijnen staan hoog in het vaandel bij iedereen.

Ivoor-WebImage 2180
 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © Copyright 2020     Contact