Terug naar vorige pagina

Het Jubileumjaar van 't Ivoor...

Op 2 april 2020 bestond onze vereniging maar liefst 50 jaar. 
Corona maakte feesten onmogelijk, maar het jublleumjaar wordt alsnog gevierd...

Felicitaties van onze burgemeester:  burgemeester(deze tekst staat ook in de nieuwsbrief van 2 april)

Beste leden van Biljartvereniging ’t Ivoor,  
Op dit moment leven wij in een vreemde tijd. Als je niet beter weet is het alsof wij allemaal figureren in een science fiction film. Straten zijn zo goed als uitgestorven,mensen lopen in een grote boog om elkaar heen en overal staan desinfecterende middelen klaar om je handen te reinigen. Niet bepaald een wereld die ik mijzelf voorstelde, toen ik naar Boxtel kwam om te werken. Niet de sfeer die ik voor ogen had, toen ik uw uitnodiging om de 50e verjaardag van Biljartvereniging ‘t Ivoor mee te komen vieren ontving.
 Vervolg van dit bericht...  

Gelukkig zijn er ook andere manieren u met uw jubileum te feliciteren. Een briefje is  natuurlijk snel geschreven en kan middels de digitale kanalen ook snel en veilig verspreid worden. Wat willen wij nog meer! 
Welnu, ik weet wel wat ik nog meer zou willen, namelijk op een later tijdstip kennis komen maken met uw vereniging. Dit jubileumjaar duurt gelukkig tot ongeveer het eind  van het biljartseizoen 2020-2021. Er komt dus ongetwijfeld een moment dat u wel weer bij elkaar kunt komen
Uw voorzitter heeft mij al helemaal bijgepraat over de enorme progressie die ’t Ivoor de  laatste jaren heeft gemaakt. Ik kom het graag dit jaar nog ‘live’ bekijken. Ik besluit voor nu met u allen te feliciteren met het 50-jarig jubileum en wens alle leden geduld en gezondheid de komende tijd.
Vriendelijke groet,

R.S.( Ronald ) van Meygaarden, burgemeester.

50 JAAR
'T IVOOR

Klik op een van de foto's om te vergroten in een 'light-box'

Zaterdagmiddag 25 september is ons jubileumjaar van start gegaan.

De formele start was het hijsen van onze jubileumvlag door wethouder Hans Heesen (sportzaken en financiën) in aanwezigheid van een honderdtal leden, partners en gasten.
Nadat de laatste van de drie nieuwe vlaggen was gehesen, was er een plezierige bijeenkomst voor alle aanwezigen. Naast leden en partners waren er ook vertegenwoordigers van de buurtsportclubs, de sponsoren en vertegenwoordigers namens de KNBB en het district Den Bosch.

Voor een uitgebreid verslag van deze middag zie Nieuwsbrief 33.
Zie deze fotopagina voor een serie foto's van deze dag.


 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb