Terug naar vorige pagina

Historie

Onze biljartvereniging heeft meerdere onderkomens gehad in het 50-jarig bestaan.Meerdere onderkomens...


Zwerversbestaan
(Tekst: Don vd Wiel)

In 1970 kreeg de toenmalige uitbater Piet van de Wetering van café/restaurant Van de Wetering in het Centrum van Boxtel enkele vaste klanten zover dat zij met wat aanhang een clubje genaamd 't Ivoor oprichtten dat wekelijks op donderdagavond gezellig een partijtje biljart ging spelen. Die donderdagavond is altijd 'heilig' gebleven en ook nu nog,  nu de club ver over de honderd leden telt wordt de clubavond het gehele jaar door op donderdagavond gespeeld.

Nadat de eerste jaren de biljart- (en kaart)club rustig voortkabbelde werd 't Ivoor na een viertal jaar lid van de lokale Boxtelse Biljart Bond. Maar die bond werd enkele jaren later al weer verlaten en er werd besloten over te stappen naar de KNBB. Aanleiding was de verbeterde prestaties maar vooral de aanmelding van een groep kaderspelers die hun eigen speellocaliteit kwijt raakten. Ooit wisten die zelfs de nationale beker te veroveren. 't Ivoor floreerde dan ook een aantal jaren zowel qua leden als qua prestaties en had zelfs enkele nationale kampioenen, maar de opeenvolgende uitbaters Jan van den Borne en Geert van Liempd floreerden iets minder. Ook de uitbreiding naar een Snooker- en Dartcentrum bood uiteindelijk te weinig toekomst en ging ook niet goed samen met het carambolebiljarten.

Vrij kort na de viering van het vijfentwintigjarige bestaan in 1995 werd dan ook op de algemene ledenvergadering van 11-11-1997 besloten te vertrekken bij de oorspronkelijk horecalocaliteit (inmiddels Le Marecage geheten) en wel naar De Manege in Lennisheuvel. Enkele leden hadden daar zodanige connecties dat er zelfs speciaal verbouwd werd om ruimte te creëren voor twee gewone en twee grote biljarts. In de tussentijd werd tijdelijke onderdak gevonden bij café De Trol in Lennisheuvel. Op 9 februari werd 1998 door de toenmalige burgemeester van Homelen de nieuwe accommodatie geopend.

Helaas gedijde ook deze horecaonderneming niet en moest de vereniging na 5 jaar weer verhuizen, ditmaal naar het leegstaande voormalige gebouw van de Gezondheidsdienst voor Dieren. Als antikraakhuurder heeft 't Ivoor van januari 2004 t/m september 2011 in een voormalig laboratorium met 4 gewone en 2 grote tafels vele toernooien georganiseerd en groeide door tot bijna 60 leden. Toen dit gebouw uiteindelijk werd gesloopt kon de vereniging gelukkig - ook nu weer als antikraakhuurder - terug naar de inmiddels leeg staande manege in Lennisheuvel. Wel verloor de club door alle onzekerheden bijna alle betere spelers waardoor de mooie symbiose tussen recreatiebiljarters en topsporters die er zovele jaren was geweest ook verloren ging. 

De club had inmiddels een behoorlijke bankrekening opgebouwd om eventueel een eigen accommodatie te kunnen bekostigen. Helaas mislukten alle pogingen van het bestuur om bij het Boxtelse gemeentebestuur iets 'los te peuteren' en ook de bijna gerealiseerde plannen om te bouwen in samenwerking met andere sportverenigingen zoals bijvoorbeeld een aantal duivensportverenigingen konden telkens weer in de ijskast worden opgeborgen.

Kort nadat een - inmiddels toch stevig gekrompen - aantal leden op de algemene ledenvergadering had uitgesproken de hoop op zo'n eigen clubgebouw te hebben verloren en besloot om niet meer verder te sparen kwam de mooiste mededeling ooit van diezelfde gemeente. De ruimte die de opgeheven rolhockey- en rollerskateclub aan De Voetboog op sportpark Munsel achterliet werd voorjaar 2014 toegewezen aan onze vereniging! Voortvarend werd er aan de slag gegaan om de huidig accommodatie met inmiddels 7 gewone en 2 grote biljarts te realiseren. Die eigen ruimte die niet aan een horecaonderneming is gekoppeld (toch vaak het imagoprobleem van de biljartsport) heeft geresulteerd in een spectaculaire groeispurt naar inmiddels 120 leden. Dat dat ook groeipijnen oplevert wordt voor lief genomen want die gaan na verloop van tijd weer voorbij.


 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2022      Contact     fb