Terug naar vorige pagina

Biljartlessen bij 't Ivoor

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

Veel leden hebben aangegeven ook lid van onze vereniging te zijn om hier beter te leren biljarten. Dat blijkt uit het grootschalige onderzoek dat in het najaar van 2019 is uitgevoerd. Aan dit onderzoek deed 85% van onze toenmalige leden (104) mee. Daarvan gaf 73% aan enkele keren per week naar het biljarthuis te komen, en 8% van deze groep komt zelfs meer dan 5 keer per week!
66% van onze leden gaf aan dat het ‘trainen en beter leren biljarten’ een belangrijke reden is om te komen.
44% acht de persoonlijke ontmoeting met andere leden belangrijk.

Het bestuur heeft daarom besloten extra aandacht aan beide zaken te besteden. Wat de biljartlessen betreft is het zo dat leden onderling veel van elkaar leren op het gebied van biljarten, goeie dingen, maar soms ook minder goeie.
Zo is een gevleugelde uitspraak: “Wat je eenmaal verkeerd hebt aangeleerd, is lastig te verbeteren!Er zijn enkele leden die regelmatig andere leden lessen geven, zomaar tussendoor, tijdens het spel, of speciaal op een afgesproken moment.
Dat is een prima zaak, vindt het bestuur. Die onderlinge ‘lessen’ of ‘leermomenten’ kunnen altijd plaatsvinden, op elke gewenste tafel.  

Daarnaast zijn er de officiële biljartlessen die gegeven kunnen worden tegen betaling. Hierover heeft het bestuur het besluit genomen, dat de leermeester en leerling samen afspraken maken over de tarieven.
Wat wel onderdeel uitmaakt van de gemaakte afspraak is, dat die betaalde biljartlessen plaatsvinden op twee speciaal hiervoor aangewezen tafels. Dit zijn met name tafel 9 (een zogenaamde ‘kleine' tafel) en tafel 11 (een grote matchtafel).

Ivoor-WebImage Alt 3575 Ivoor-WebImage Alt 3576
Ivoor-WebImage Alt 3577 Ivoor-WebImage Alt 3578

Beide tafels krijgen een kenmerk  LES  zodra daar lessen worden gegeven. Dat betekent voor andere leden: 

Blijf op gepaste afstand en bemoei je er niet mee’, tenzij leermeester en leerling daarvoor toestemming hebben gegeven.
Bij betaalde groepslessen wordt uiteraard ruimte geboden voor alle deelnemers. De kosten voor gebruikte consumpties zijn voor rekening van leermeester en leerling(en). 

Deze betaalde lessen worden door de lesgevers op de website van onze vereniging aangemeld in de ' reserveringsagenda '.
Zo is voor iedereen duidelijk op welke dagen en momenten op tafel 9 en/of tafel 11 formeel les gegeven gaat worden.


Gert-Jan Veldhuizen, lid van onze vereniging sinds 2020, heeft nadrukkelijk aangegeven lessen te willen verzorgen voor onze leden.

Gert-Jan is een zeer bekende biljarter en niet alleen in Nederland.
Hij heeft meerdere Nederlandse en Europese titels op zijn naam.

Ook is hij bekend bij vele biljarters door zijn veel bekeken YouTube- kanaal genaamd GJ Billiards.

Gert-Jan stelt zichzelf, de les-mogelijkheden en GJ Billiards hieronder even voor.

webmaster ´t Ivoor
Ivoor-WebImage Alt 3579
Ivoor-WebImage Alt 3580

GJ Billiards is een biljartinstructie-initiatief van mij, Gert-Jan Veldhuizen, waarmee ik hoofdzakelijk lessen verzorg aan de leden van ’t Ivoor en biljartvideo’s upload naar het GJ Billiards YouTube-kanaal  (www.youtube.com/gjbilliards). 
Het is de bedoeling om biljarters van elk niveau te helpen bij het verbeteren van hun biljartspel.

Wie is Gert-Jan Veldhuizen?
Vanaf mijn 12e levensjaar ben ik wekelijks, zo niet dagelijks bezig met ons prachtige biljartspel. In mijn loopbaan tot nu toe heb ik twee Europese titels bemachtigd, en ik ben daarnaast ook acht keer Nederlands kampioen geworden. Om naast mijn eigen loopbaan ook iets te kunnen betekenen voor de gehele biljartsport, is in 2018 het initiatief GJ Billiards ontstaan.

Wat is GJ Billiards?
Met meer dan 9.000 volgers houdt het GJ Billiards YouTube-kanaal zich bezig met het uploaden van unieke content op het gebied van biljartinstructie, wedstrijdcommentaar en uitgesproken analyses van hoge series. Zodoende kunnen biljarters van elk niveau waardevolle kennis opdoen om in hun eigen biljartspel voortgang te boeken.

GJ Billiards gaat vanaf september 2021 wekelijks content uploaden. Je kunt dan rekening houden met de volgende thema’s:
  • Instructie over positiespel in zowel het libre, kader, bandstoten en in beperkte mate driebanden
  • Technische uitvoering over zowel de keuvoering als de houding van het lichaam voor een optimale afstoot
  • Wedstrijdcommentaar bij partijen van ieder niveau. Van lokale toernooitjes binnen de vereniging, tot hoog niveau kader tussen ereklasse-spelers
  • Livestreams. (Zowel instructie-sessies als wedstrijdcommentaar)

Les bij GJ Billiards
Uiteindelijk heeft nog nooit een sporter het hoogste niveau weten te bereiken met het bekijken van video’s en het lezen van boeken.
Er moet geoefend worden! Daarom biedt GJ Billiards de leden van ’t Ivoor privéles aan. Hier kun je terecht voor alle vragen en toelichtingen m.b.t. het librespel, kader, bandstoten en in beperkte mate het driebanden.

Kortom, wil je jouw biljartspel verbeteren? Neem les! 😊
Dit kan door een mail te sturen naar gjbilliards@gmail.com  of te bellen met 06 20 053 530.  

- Lessen vinden plaats op tafel 9 of tafel 11 (matchtafel) bij biljartvereniging ’t Ivoor in Boxtel
- Lessen worden verzorgd van woensdag t/m vrijdag tussen 10:00 en 17:00 uur
- Kosten zijn €30,- per uur. (voor niet-leden €37,50 per uur)
- Minimaal een uur les, maximaal 2.5 uur les
- De lessen zijn bedoeld voor iedereen die dat wil. Je eigen niveau speelt geen enkele rol
- Je kunt een gezellige en doelgerichte les verwachten!

GJ Billiards hoopt samen met ’t Ivoor vele leden te kunnen aanmoedigen om zowel biljartles te nemen en/of aandachtig het GJ Billiards YouTube-kanaal in de gaten te houden. Zo creëren we met z’n allen een prettige biljartsfeer waar gezelligheid en vooruitgang centraal staan! 😊

Veel biljartplezier, succes en hopelijk tot snel!

Gert-Jan Veldhuizen
(GJ Billiards)

✅ Volg mij op ✅

Facebook:  https://www.facebook.com/gertjan.veldhuizen 
YouTube:  www.youtube.com/gjbilliards 

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb