Terug naar vorige pagina

Bestuur en organisatie

==> Deze regel is onzichtbaar na publish, maar deze regel maakt de 'blue gear' bereikbaar...

In de tweede helft van 2019 is gewerkt aan het ontwikkelen van een toekomstplan voor de vereniging. De behoefte hieraan is vooral ontstaan door de in aantal leden sterk groeiende vereniging. Gelukkig is het eigen gebouw voldoende groot, om die aantallen leden goed te kunnen ontvangen. De ledengroei van circa 40 (2014) naar 120 (begin 2020) is ontstaan door de faciliteiten die we als vereniging aan onze leden kunnen bieden. We hebben een eigen gebouw met voldoende parkeerruimte. Leden kunnen altijd biljarten. Dat is uiteraard heel aantrekkelijk. Daarnaast beschikt ’t Ivoor sinds 2018 over een eredivisieteam driebanden dat goed meedoet in de top van de Nederlandse competitie. Het is prachtig die wedstrijden met eigen ogen live te kunnen zien.

Het ontwikkelen van een nieuw beleid en een vernieuwde organisatie heeft de leden flink doen nadenken en praten. Want ‘we zijn geen kroeg, maar een vereniging’ heeft gevolgen voor alle leden. ’t Ivoor zoekt nadrukkelijk de leden op om een handje te helpen bij de vele zaken die nu eenmaal binnen zo’n (relatief) grote en nog steeds groeiende vereniging spelen. De basis van de veranderingen is gelegd tijdens de vele gesprekken binnen de club. Daarnaast is een groot onderzoek gehouden onder alle leden. Liefst 85% reageerde hierop. Iedereen is er op enigerlei wijze bij betrokken geraakt. Dit alles zorgt voor een groot draagvlak voor de nieuwe aanpak en werkwijzen.

Begin 2020 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden.
Onderstaande leden zijn in de bijzondere ledenvergadering van 14 februari 2020 gekozen als bestuur.
Alle aan de ledenvergadering voorgestelde nieuwe bestuursleden krijgen de volle steun van de ledenvergadering.

Ivoor-WebImage  2524

Louis van der Meijden

Secretaris

Geboren: Boxtel, 7 augustus 1950.
Lid van `t Ivoor sinds 2001.
Achtergrond: gepensioneerd, voorheen beroep kok en van 1980 tot 2000 horecaondernemer te Boxtel.
Reeds 60 jaar passie voor de biljartsport. 
email: secretaris@biljartivoor.nl

Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
Driebanden en Horeca.

Ivoor-WebImage  2525

Theodoor van Leeuwen

Voorzitter

Geboren : Gellicum (Gld) op 15 oktober 1948.
Lid van ’t Ivoor sinds februari 2018.
Achtergrond : gepensioneerd, voorheen ondernemer, ervaringen op gebied van communicatie, organisatie, besturen.
email: voorzitter@biljartivoor.nl


Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
Sponsoring en Communicatie.

Ivoor-WebImage  2526

Chris Fasseur

Penningmeester

Geboren: Rotterdam op 20 april 1961.
Lid van ‘t Ivoor sinds juli 2005.
Achtergrond: financieel en fiscaal adviseur voor overheden, non profit en MKB. Verzorgt administraties en belastingaangiften.  
email: penningmeester@biljartivoor.nl

Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
Financiën en Leden.

Ivoor-WebImage  2527

Math Hendriks

Bestuurslid

Geboren : Schaesberg (L) op 3 juli 1949.
Lid van 't Ivoor sinds juli 2009. Achtergrond: gepensioneerd,
voorheen werkzaam als softwareontwikkelaar bij o.a. Philips Eindhoven.
Vanaf 1992 eigenaar van een bedrijf voor levering en ontwikkeling van administratieve software.

Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
ICT en Wedstrijden en Regie.

Ivoor-WebImage  2528

Theo van Dongen

Bestuurslid

Geboren: Boxtel, 3 januari 1946.
Sinds 1971 lid van 't Ivoor - 15 jaar penningmeester (tot aug. 2020).
Gepensioneerd ondernemer uit de elektro branche met speciale aandacht voor energiemanagement.


Extra aandacht van deze bestuurder is gericht op:
Facilitaire Zaken, Sponsoring en Financiën.


De vernieuwde organisatie kent een bestuur van 5 leden met elk een eigen takenpakket.
De nadruk van de werkzaamheden ligt binnen de daarvoor opgerichte commissies (zie onderstaande afbeelding).
Elke commissie heeft een leider. De leiders van de commissies komen eenmaal per kwartaal bijeen om zaken met elkaar af te stemmen.

Alle commissies maken eigen jaarplannen, compleet voorzien van acties en een begroting van kosten.
Belangrijke besluiten worden eerst aan het bestuur voorgelegd. Zo houdt het bestuur de regie over de totale vereniging.
Het tekent de cultuur binnen ’t Ivoor dat de leden hun unanieme steun gaven op 14 februari 2020 aan het voorgelegde beleidsplan, de hierbij passende organisatiestructuur en de vernieuwde huisregels. Het nieuwe bestuur kan - gebaseerd op dit goedgekeurde plan - goed zijn werk doen.

Organisatieschema 't Ivoor

Inmiddels zijn er er naast het bestuur maar liefst 10 commissies actief!
Gegevens over en van deze commissies zijn te vinden onder het item 'Informatie commissies' in het menu 'Nieuws'.

 Biljartvereniging 't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb  't Ivoor Boxtel - © 2021      Contact     fb